Do you know that your actions are dependent on your intentions?

thumbnail_Actions are by intentions

QTVTutor 

Also Read:   Ashra-e-Zulhaj Ki Fazeelat Kia Hai?